Waarom hebben we het vaker over (de verschillen tussen) managers en leiders, dan over leiden en managen?

In Nederland zijn er inmiddels weer meer dan een half miljoen werkenden die zichzelf manager noemen (bron: CBS). Je zou verwachten dat de cijfers met betrekking tot verloop en verzuim daardoor positief worden beïnvloed. Een manager heeft daar immers directe invloed op.

Niets is minder waar…

Waar gaat dit dan mis? We hebben in dit land te veel aandacht voor managers en leiders in een oneigenlijke vorm van vooral titels, functies en vooral status. En daarbij nemen we te veel aan dat iedereen zonder deze titel niet hoeft te leiden of te managen.

Er is te weinig aandacht voor managen en leiden zelf; het feitelijk uitvoeren. Iets wat je van iedereen in je organisatie, op zijn of haar eigen niveau, mag verwachten!

Productieve organisaties herken je aan de aanwezigheid van managementpraktijken in de organisatie. Maar die praktijken herken je alleen omdat ze door iedereen in de organisatie tot uitvoer gebracht worden. Daardoor leven ze en leveren ze ook meer productiviteit van de hele organisatie op. Iedereen leidt of managet, op zijn of haar eigen niveau. En daardoor werkt het. Heel erg goed…

En er wordt gezamenlijk en systematisch gestuurd op het beter voor elkaar hebben van die praktijken en het managen en leiden. Met elkaar, door en voor iedereen.

Dus laten we stoppen met geneuzel over wat nu beter is of wat de verschillen zijn tussen een manager of leider. En beginnen met vorm en inhoud en uitvoer te geven aan management en leiden. Uiteindelijk moet iedereen toch beide kunnen, op zijn/haar eigen niveau.

Wordt er bij jou in het bedrijf door iedereen geleid en/of gemanaged?

Scroll naar boven